رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آغاز ثبت‌نام آزمون ارشد از امروز

آغاز ثبت‌نام آزمون ارشد از امروز ثبت‌نام برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی از امروز یکشنبه ۱۶ آذر آغاز می‌شود.

آغاز ثبت‌نام آزمون ارشد از امروز

ثبت‌نام برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی از امروز یکشنبه ۱۶ آذر آغاز می‌شود.