رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بخاری نفتی در مدارس مناطق گازرسانی شده ممنوع

بخاری نفتی در مدارس مناطق گازرسانی شده ممنوع وزیر آموزش و پرورش: طبق دستورالعملی که به همه ادارات آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ شده استفاده از بخاری نفتی در مناطق گاز رسانی شده ممنوع است.

بخاری نفتی در مدارس مناطق گازرسانی شده ممنوع

وزیر آموزش و پرورش:

طبق دستورالعملی که به همه ادارات آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ شده استفاده از بخاری نفتی در مناطق گاز رسانی شده ممنوع است.