رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شناسایی ۱۰۸۲۷ بیمار جدید و فوت ۲۸۴ بیمار کووید۱۹ در کشور

شناسایی ۱۰۸۲۷ بیمار جدید و فوت ۲۸۴ بیمار کووید۱۹ در کشور دکتر لاری سخنگوی وزارت بهداشت: در حال حاضر ۶۴ شهرستان در وضعیت قرمز، ۲۷۸ شهرستان نارنجی و ۱۰۶ شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند.

شناسایی ۱۰۸۲۷ بیمار جدید و فوت ۲۸۴ بیمار کووید۱۹ در کشور

دکتر لاری سخنگوی وزارت بهداشت:

در حال حاضر ۶۴ شهرستان در وضعیت قرمز، ۲۷۸ شهرستان نارنجی و ۱۰۶ شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند.