رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


چین ۱.۲ میلیون دوز واکسن کرونا به اندونزی صادر کرد

چین ۱.۲ میلیون دوز واکسن کرونا به اندونزی صادر کرد چند ماه بعد از صادرات نخستین محموله واکسن های ضد کرونا ساخت چین به برزیل، این کشور این بار یک محموله یک میلیون و ۲۰۰ هزار دوزی به اندونزی صادر کرد. قرار است اوائل سال آینده نیز یک میلیون و ۸۰۰ هزار دوز دیگر از […]

چین ۱.۲ میلیون دوز واکسن کرونا به اندونزی صادر کرد

چند ماه بعد از صادرات نخستین محموله واکسن های ضد کرونا ساخت چین به برزیل، این کشور این بار یک محموله یک میلیون و ۲۰۰ هزار دوزی به اندونزی صادر کرد.

قرار است اوائل سال آینده نیز یک میلیون و ۸۰۰ هزار دوز دیگر از واکسن کرونا ساخت چین به اندونزی تحویل داده شود.

مهر ماه امسال اندونزی پس از امارات متحده عربی به دومین کشور جهان تبدیل شد که استفاده اضطراری از واکسن کرونای چین را به تصویب رساند.