رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کاهش ۱۲ درصدی تعداد مشترکان پرمصرف با طرح برق امید

کاهش ۱۲ درصدی تعداد مشترکان پرمصرف با طرح برق امید وزیر نیرو با اشاره به استقبال خوب مشترکان از طرح برق امید، از کاهش حدود ۱۲ درصدی تعداد مشترکان پرمصرف خبر داد.

کاهش ۱۲ درصدی تعداد مشترکان پرمصرف با طرح برق امید

وزیر نیرو با اشاره به استقبال خوب مشترکان از طرح برق امید، از کاهش حدود ۱۲ درصدی تعداد مشترکان پرمصرف خبر داد.