رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وام یک میلیونی جاماندگان تا آخر هفته واریز می‎شود

وام یک میلیونی جاماندگان تا آخر هفته واریز می‎شود معاون وزیر کار: تاکنون بیش از بیش از ۴,۵ میلیون سرپرست خانوار وام را دریافت کردند و تا ۲۰ آذر، وام به حساب بیش از ۱,۶ میلیون سرپرست دیگر واریز می‌شود.

وام یک میلیونی جاماندگان تا آخر هفته واریز می‎شود

معاون وزیر کار: تاکنون بیش از بیش از ۴,۵ میلیون سرپرست خانوار وام را دریافت کردند و تا ۲۰ آذر، وام به حساب بیش از ۱,۶ میلیون سرپرست دیگر واریز می‌شود.