رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سفیر امارات: فرایند پیشرفت در کاهش تنش‌ با قطر آغاز شده است

سفیر امارات: فرایند پیشرفت در کاهش تنش‌ با قطر آغاز شده است فکر می‌کنم پیشرفت آشکاری برای حل بحران با قطر وجود دارد و یا حداقل یک روند آغاز پیشرفت در این زمینه مشخص است. تعهدات زیادی در مسیر آرام شدن اوضاع وجود دارند. اگر این گونه باشد، امیدبخش است. فکر می‌کنم این شانس وجود […]

سفیر امارات: فرایند پیشرفت در کاهش تنش‌ با قطر آغاز شده است

فکر می‌کنم پیشرفت آشکاری برای حل بحران با قطر وجود دارد و یا حداقل یک روند آغاز پیشرفت در این زمینه مشخص است.

تعهدات زیادی در مسیر آرام شدن اوضاع وجود دارند. اگر این گونه باشد، امیدبخش است. فکر می‌کنم این شانس وجود دارد که بتوان حداقل یک فرآیند کاهش تنش را با قطر آغاز کرد.