رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بانک مرکزی: مردم نگران چک های از قبل صادر شده نباشند

بانک مرکزی: مردم نگران چک های از قبل صادر شده نباشند صفحه توییتری بانک مرکزی نوشت: بانک مرکزی اجرای گام به گام قانون جدید چک را در دستور کار دارد. در حال حاضر مردم بدون نگرانی چون گذشته چک هایی را که در دست دارند، استفاده نمایند. سیستم بانکی نیز به همان شکل سابق آنها […]

بانک مرکزی: مردم نگران چک های از قبل صادر شده نباشند

صفحه توییتری بانک مرکزی نوشت:

بانک مرکزی اجرای گام به گام قانون جدید چک را در دستور کار دارد. در حال حاضر مردم بدون نگرانی چون گذشته چک هایی را که در دست دارند، استفاده نمایند. سیستم بانکی نیز به همان شکل سابق آنها را کارسازی می کند./ باشگاه خبرنگاران جوان