رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ترکیه سفیر ایران را احضار کرد

ترکیه سفیر ایران را احضار کرد وزارت خارجه ترکیه، سفیر ایران در آنکارا را احضار کرده و ناخرسندی خود را درباره اظهاراتی که تهران درباره سخنان رئیس جمهور ترکیه مطرح کرده ابراز داشت /فارس

ترکیه سفیر ایران را احضار کرد

وزارت خارجه ترکیه، سفیر ایران در آنکارا را احضار کرده و ناخرسندی خود را درباره اظهاراتی که تهران درباره سخنان رئیس جمهور ترکیه مطرح کرده ابراز داشت /فارس