رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکسن کرونای روسی دوسال ایمنی ایجاد می‌کند

واکسن کرونای روسی دوسال ایمنی ایجاد می‌کند رئیس مرکز ویروس شناسی گاملیا روسیه: واکسن اسپوتنیک وی بر پلتفرمی ایجاد شده است که بر اساس آن واکسن ابولا ساخته شد و می‌تواند تا دو سال و حتی بیشتربه بدن در برابر کرونا ایمنی بدهد. واکسن اسپوتنیک وی تا ۹۶ درصد تضمین می‌دهد که فردی که واکسن […]

واکسن کرونای روسی دوسال ایمنی ایجاد می‌کند

رئیس مرکز ویروس شناسی گاملیا روسیه: واکسن اسپوتنیک وی بر پلتفرمی ایجاد شده است که بر اساس آن واکسن ابولا ساخته شد و می‌تواند تا دو سال و حتی بیشتربه بدن در برابر کرونا ایمنی بدهد.

واکسن اسپوتنیک وی تا ۹۶ درصد تضمین می‌دهد که فردی که واکسن بزند به بیماری کرونا مبتلا نخواهد شد/ رصد