رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


زاکانی: دولت ۲۵ درصد در جیب کارگر می‌گذارد، ۱۰۰ درصد برمی‌دارد

زاکانی: دولت ۲۵ درصد در جیب کارگر می‌گذارد، ۱۰۰ درصد برمی‌دارد نماینده قم در مجلس: اینکه دولت روحانی می‌گوید ۲۵ درصد حقوق کارمندان را افزایش می‌دهیم، بله افزایش می‌دهد اما از طرفی ۱۰۰ درصد در واقع ارزش پول ملی را سقوط می‌دهد. چرا روحانی ناراحت می‌شود! برای اینکه می‌بیند مجلس یازدهم مجلس دهم و مجلس […]

زاکانی: دولت ۲۵ درصد در جیب کارگر می‌گذارد، ۱۰۰ درصد برمی‌دارد

نماینده قم در مجلس: اینکه دولت روحانی می‌گوید ۲۵ درصد حقوق کارمندان را افزایش می‌دهیم، بله افزایش می‌دهد اما از طرفی ۱۰۰ درصد در واقع ارزش پول ملی را سقوط می‌دهد.

چرا روحانی ناراحت می‌شود! برای اینکه می‌بیند مجلس یازدهم مجلس دهم و مجلس نهم نیست که بخواهد بیاید ۲۰ دقیقه‌ای شروط برجام را تصویب کند.

ما حتما در رابطه با بودجه حرف خواهیم زد و به مردم خواهیم گفت چه اِشکالات جدی در این بودجه وجود دارد.

دولت نمی‌تواند بگوید من مصوبات ابلاغ‌شده را اجرا نمی‌کنم، اتفاقا مجلس می‌تواند برای دولت تعیین تکلیف کند.