رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رجیستری تلفن همراه غیر حضوری شد

رجیستری تلفن همراه غیر حضوری شد مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک ایران: قرار بر این شد که از ابتدای دی ماه امسال رجیستری گوشی تلفن همراه به صورت غیرحضوری انجام خواهد شد و مدت زمان انجام فرآیند حضوری به کمتر از یک دقیقه کاهش پیدا می‌کند.

رجیستری تلفن همراه غیر حضوری شد

مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک ایران:

قرار بر این شد که از ابتدای دی ماه امسال رجیستری گوشی تلفن همراه به صورت غیرحضوری انجام خواهد شد و مدت زمان انجام فرآیند حضوری به کمتر از یک دقیقه کاهش پیدا می‌کند.