رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تعطیلی تالارها ۱۰۰ هزار نفر را بیکار کرد

تعطیلی تالارها ۱۰۰ هزار نفر را بیکار کرد نایب رئیس دوم اتاق اصناف تهران و رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی تهران اعلام کرد که براساس برآوردها حدود ۱۰۰ هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در پی تعطیلی تالارها بیکار شده‌اند.

تعطیلی تالارها ۱۰۰ هزار نفر را بیکار کرد

نایب رئیس دوم اتاق اصناف تهران و رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی تهران اعلام کرد که براساس برآوردها حدود ۱۰۰ هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در پی تعطیلی تالارها بیکار شده‌اند.