رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کرونا در زندان‌ها کنترل شده است

کرونا در زندان‌ها کنترل شده است دادستان کل کشور: خوشبختانه در خصوص مقابله با ویروس کرونا اقدامات بسیار خوبی در زندان‌ها صورت گرفته است و کنترل بیماری مدیریت شده است

کرونا در زندان‌ها کنترل شده است

دادستان کل کشور: خوشبختانه در خصوص مقابله با ویروس کرونا اقدامات بسیار خوبی در زندان‌ها صورت گرفته است و کنترل بیماری مدیریت شده است