رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مبلغ وام های دانشجویی اعلام شد

مبلغ وام های دانشجویی اعلام شد صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم نوع و مبلغ وام های دانشجویی در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را اعلام کرد. در این جدول مبالغ وام شهریه و مدارک مورد نیاز اعلام شده است.

مبلغ وام های دانشجویی اعلام شد

صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم نوع و مبلغ وام های دانشجویی در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را اعلام کرد. در این جدول مبالغ وام شهریه و مدارک مورد نیاز اعلام شده است.