رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کرونا مسافران هوایی را ۴۵ درصد کم کرد

کرونا مسافران هوایی را ۴۵ درصد کم کرد بررسی آمارها نشان می‌دهد در ۷ ماهه نخست امسال، ۱۵۳ هزار و ۳۸۵ نشست و برخاست در فرودگاه‌های کشور رخ داده است و در مدت مذکور ۱۴ میلیون و ۸۵۸ هزار و ۴۰۷ نفر با پروازهای داخلی جابه جا شده‌اند. این آمار نشان می‎دهد مسافران پروازهای داخلی […]

کرونا مسافران هوایی را ۴۵ درصد کم کرد

بررسی آمارها نشان می‌دهد در ۷ ماهه نخست امسال، ۱۵۳ هزار و ۳۸۵ نشست و برخاست در فرودگاه‌های کشور رخ داده است و در مدت مذکور ۱۴ میلیون و ۸۵۸ هزار و ۴۰۷ نفر با پروازهای داخلی جابه جا شده‌اند.

این آمار نشان می‎دهد مسافران پروازهای داخلی در ۷ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کاهش ۴۴ درصد داشته است.