رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۴۰ درصد انتقال ویروس کرونا از افراد بدون علامت است

۴۰ درصد انتقال ویروس کرونا از افراد بدون علامت است متخصص اپیدمیولوژی و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران: تحقیقات نشان می‌دهد که حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد از انتشار ویروس کرونا در جامعه از طریق افراد بدون علامت صورت می‌گیرد که همین امر ضرورت اجتناب از حضور در اجتماعات و دورهمی‌ها را گوشزد می‌کند.

۴۰ درصد انتقال ویروس کرونا از افراد بدون علامت است

متخصص اپیدمیولوژی و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران: تحقیقات نشان می‌دهد که حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد از انتشار ویروس کرونا در جامعه از طریق افراد بدون علامت صورت می‌گیرد که همین امر ضرورت اجتناب از حضور در اجتماعات و دورهمی‌ها را گوشزد می‌کند.