رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ماکرون کرونا گرفت

ماکرون کرونا گرفت کاخ «الیزه» اعلام کرد آزمایش کرونای «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه مثبت شده و او به مدت هفت روز در قرنطینه خواهد ماند و از راه دور کارهای اداری خود را انجام خواهد داد.

ماکرون کرونا گرفت

کاخ «الیزه» اعلام کرد آزمایش کرونای «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه مثبت شده و او به مدت هفت روز در قرنطینه خواهد ماند و از راه دور کارهای اداری خود را انجام خواهد داد.