رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزارت انرژی و امنیت هسته ای آمریکا هم از اهداف حمله سایبری بودند

وزارت انرژی و امنیت هسته ای آمریکا هم از اهداف حمله سایبری بودند منابع خبری گزارش دادند که «وزارت انرژی» و «سازمان ملی امنیت هسته ای» آمریکا نیز در حمله سایبری اخیر در این کشور مورد هجوم قرار گرفته اند.

وزارت انرژی و امنیت هسته ای آمریکا هم از اهداف حمله سایبری بودند

منابع خبری گزارش دادند که «وزارت انرژی» و «سازمان ملی امنیت هسته ای» آمریکا نیز در حمله سایبری اخیر در این کشور مورد هجوم قرار گرفته اند.