رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قطعنامه غیر دوستانه پارلمان اروپا نقض حقوق ۸۰میلیون ایرانی است

قطعنامه غیر دوستانه پارلمان اروپا نقض حقوق ۸۰میلیون ایرانی است حسین امیرعبداللهیان، مدیر کل بین الملل مجلس شورای اسلامی: قطعنامه غیر دوستانه پارلمان اروپا خوش رقصی برای بایدن و نقض حقوق ۸۰ میلیون ایرانی است. عاملین قتل صد‌ها کودک بیماری خاص به دلیل تحریم و میزبان تروریست‌های منافق حق ندارند از حقوق بشر بگویند و […]

قطعنامه غیر دوستانه پارلمان اروپا نقض حقوق ۸۰میلیون ایرانی است

حسین امیرعبداللهیان، مدیر کل بین الملل مجلس شورای اسلامی:

قطعنامه غیر دوستانه پارلمان اروپا خوش رقصی برای بایدن و نقض حقوق ۸۰ میلیون ایرانی است.

عاملین قتل صد‌ها کودک بیماری خاص به دلیل تحریم و میزبان تروریست‌های منافق حق ندارند از حقوق بشر بگویند و خواهان آزادی جاسوسان و قاتل دو تابعیتی ترور دانشمند ایرانی باشند، اروپا به منافع خود بیاندیشد.