رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ترامپ تعطیلی دولت آمریکا را ۲ روز به تعویق انداخت

ترامپ تعطیلی دولت آمریکا را ۲ روز به تعویق انداخت رئیس‌جمهور آمریکا روز جمعه یک مصوبه کنگره برای تمدید دو روزه تامین بودجه فدرال امضا کرد تا مانع تعطیلی دولت آمریکا بر اساس مهلت از پیش تعیین شده از سوی کنگره شود و به طور موقت تامین بودجه دولت را تا ۴۸ ساعت دیگر میسر […]

ترامپ تعطیلی دولت آمریکا را ۲ روز به تعویق انداخت

رئیس‌جمهور آمریکا روز جمعه یک مصوبه کنگره برای تمدید دو روزه تامین بودجه فدرال امضا کرد تا مانع تعطیلی دولت آمریکا بر اساس مهلت از پیش تعیین شده از سوی کنگره شود و به طور موقت تامین بودجه دولت را تا ۴۸ ساعت دیگر میسر کرد.