رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صدور پیامک کرونایی برای بیش از ۶۰ هزار راننده متخلف در روز گذشته

صدور پیامک کرونایی برای بیش از ۶۰ هزار راننده متخلف در روز گذشته نیروی انتظامی: ۴۶ هزار و ۳۴۳ دستگاه خودرو در طرح محدودیت تردد شبانه جریمه شده‌اند. ۱۳۱۳ دستگاه خودرو در مناطق نارنجی و ۵۱ هزار و ۱۵ دستگاه خودرو نیز در مناطق قرمز جریمه شده‌اند. در روز گذشته برای ۶۲ هزار ۵۵۹ راننده […]

صدور پیامک کرونایی برای بیش از ۶۰ هزار راننده متخلف در روز گذشته

نیروی انتظامی:

۴۶ هزار و ۳۴۳ دستگاه خودرو در طرح محدودیت تردد شبانه جریمه شده‌اند.

۱۳۱۳ دستگاه خودرو در مناطق نارنجی و ۵۱ هزار و ۱۵ دستگاه خودرو نیز در مناطق قرمز جریمه شده‌اند.

در روز گذشته برای ۶۲ هزار ۵۵۹ راننده خودروی سواری که به مصوبات ستاد مبارزه با کرونا توجه نداشته‌اند نیز پیامک صادر شده است.