رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کارت آزمون استخدامی ۸ دی منتشر می‌شود

کارت آزمون استخدامی ۸ دی منتشر می‌شود کارت ورود به جلسه هشتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در سال ۱۳۹۹ از روز دوشنبه ۸ دیماه ۹۹ برای مشاهده و پرینت بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار خواهد گرفت.

کارت آزمون استخدامی ۸ دی منتشر می‌شود

کارت ورود به جلسه هشتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در سال ۱۳۹۹ از روز دوشنبه ۸ دیماه ۹۹ برای مشاهده و پرینت بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار خواهد گرفت.