رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


احتمال تشدید محرومیت عیسی آل کثیر

احتمال تشدید محرومیت عیسی آل کثیر آرش شکر ریز، وکیل حقوقی فوتبال: با توجه به اینکه عیسی آل کثیر قوانین کنفدراسیون فوتبال آسیا را زیر پا گذاشته و در اردوی پرسپولیس پیش از دیدار با شهرخودرو حضور یافته، احتمال تشدید محرومیتش وجود دارد.

احتمال تشدید محرومیت عیسی آل کثیر

آرش شکر ریز، وکیل حقوقی فوتبال: با توجه به اینکه عیسی آل کثیر قوانین کنفدراسیون فوتبال آسیا را زیر پا گذاشته و در اردوی پرسپولیس پیش از دیدار با شهرخودرو حضور یافته، احتمال تشدید محرومیتش وجود دارد.