رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکسن اسپوتنیک پنج، در مقابل نوع جدید ویروس کرونا موثر است

واکسن اسپوتنیک پنج، در مقابل نوع جدید ویروس کرونا موثر است به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه روز دوشنبه اعلام کرد واکسن اسپوتنیک پنج در مقابل نوع جدید ویروس کرونا موثر است.

واکسن اسپوتنیک پنج، در مقابل نوع جدید ویروس کرونا موثر است

به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه روز دوشنبه اعلام کرد واکسن اسپوتنیک پنج در مقابل نوع جدید ویروس کرونا موثر است.