رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بالاترین نرخ مرگ و میر کرونایی اروپا در دستان بلغارستان

بالاترین نرخ مرگ و میر کرونایی اروپا در دستان بلغارستان مقامات این کشور از ۲۷ دسامبر واکسیناسیون را شروع خواهند کرد و در مرحله اول کادر درمان در شهرهای بزرگ واکسینه خواهند شد.

بالاترین نرخ مرگ و میر کرونایی اروپا در دستان بلغارستان

مقامات این کشور از ۲۷ دسامبر واکسیناسیون را شروع خواهند کرد و در مرحله اول کادر درمان در شهرهای بزرگ واکسینه خواهند شد.