رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شکست نوشاد عالمیان در لیگ تنیس روی میز فرانسه

شکست نوشاد عالمیان در لیگ تنیس روی میز فرانسه در چارچوب مسابقات تنیس روی میز دسته دوم لیگ فرانسه و در هفته مقابل پایانی این رقابت‌ها، تیم «توریژنه» که نوشاد عالمیان را در اختیار دارد به مصاف تیم «میراماس» رفت و متحمل شکست شد.

شکست نوشاد عالمیان در لیگ تنیس روی میز فرانسه

در چارچوب مسابقات تنیس روی میز دسته دوم لیگ فرانسه و در هفته مقابل پایانی این رقابت‌ها، تیم «توریژنه» که نوشاد عالمیان را در اختیار دارد به مصاف تیم «میراماس» رفت و متحمل شکست شد.