رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نتایج آزمون استخدامی وزارت بهداشت اعلام شد

نتایج آزمون استخدامی وزارت بهداشت اعلام شد سعید هاشمی نظری، رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی: نتایج اولیه آزمون استخدام قراردادی دانشگاه‌های علوم پزشکی که در تاریخ ۲۴ مهر ماه ۹۹ برگزار شد، بر روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی www.sanjeshp.ir قرار گرفته است. داوطلبان هریک از دستگاه‌ها پس از دریافت نتیجه آزمون، در […]

نتایج آزمون استخدامی وزارت بهداشت اعلام شد

سعید هاشمی نظری، رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی:

نتایج اولیه آزمون استخدام قراردادی دانشگاه‌های علوم پزشکی که در تاریخ ۲۴ مهر ماه ۹۹ برگزار شد، بر روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی www.sanjeshp.ir قرار گرفته است.

داوطلبان هریک از دستگاه‌ها پس از دریافت نتیجه آزمون، در صورتی که براساس نتیجه مندرج در کارنامه آزمون جزء معرفی شدگان برای بررسی مدارک باشند، باید برای اقدامات بعدی به آدرس سایت اینترنتی د