رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون لغو تحریم‌ها

تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون لغو تحریم‌ها در جلسه امروز هیئت دولت، آیین نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران، به تصویب هیئت وزیران رسید

تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون لغو تحریم‌ها

در جلسه امروز هیئت دولت، آیین نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران، به تصویب هیئت وزیران رسید