رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دستگیری ۲۱۴ نفر از اراذل و اوباش پایتخت در طرح اقتدار

دستگیری ۲۱۴ نفر از اراذل و اوباش پایتخت در طرح اقتدار سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس پایتخت: در هفتمین مرحله طرح اقتدار که برای مبارزه با اراذل و اوباش بود، ١٩١ پرونده به مرحله اجرا گذاشته شد. ۶۷ پرونده برای شرارت و درگیری، ۷۶ پرونده برای مزاحمان نوامیس و پارک‌ها، ۲۶ پرونده برای نگهداری، حمل […]

دستگیری ۲۱۴ نفر از اراذل و اوباش پایتخت در طرح اقتدار

سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس پایتخت:

در هفتمین مرحله طرح اقتدار که برای مبارزه با اراذل و اوباش بود، ١٩١ پرونده به مرحله اجرا گذاشته شد.

۶۷ پرونده برای شرارت و درگیری، ۷۶ پرونده برای مزاحمان نوامیس و پارک‌ها، ۲۶ پرونده برای نگهداری، حمل و استفاده غیرمجاز از سلاح‌های جنگی و ۲۲ پرونده هم برای سایر موارد تشکیل شد.

در مجموع در این مرحله، ۲۱۴ نفر دستگیر شدند.

دستگیری ۲۱۴ نفر از اراذل و اوباش پایتخت در طرح اقتدار

سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس پایتخت:

در هفتمین مرحله طرح اقتدار که برای مبارزه با اراذل و اوباش بود، ١٩١ پرونده به مرحله اجرا گذاشته شد.

۶۷ پرونده برای شرارت و درگیری، ۷۶ پرونده برای مزاحمان نوامیس و پارک‌ها، ۲۶ پرونده برای نگهداری، حمل و استفاده غیرمجاز از سلاح‌های جنگی و ۲۲ پرونده هم برای سایر موارد تشکیل شد.

در مجموع در این مرحله، ۲۱۴ نفر دستگیر شدند.