رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فرماندار تهران: نامگذاری هیچ خیابانی به نام شجریان قانونی نیست

فرماندار تهران: نامگذاری هیچ خیابانی به نام شجریان قانونی نیست عیسی فرهادی: شورا هیچ مصوبه قانونی برای اینکه خیابانی به اسم شجریان باشد، برای ما ارسال نکرده است بر همین اساس تا مصوبه‌ای نیاید و ما آن را تایید و اعلام نکنیم، اقدام در این زمینه قانونی نیست. شهرداری خلاف قانون تابلو را نصب کرده […]

فرماندار تهران: نامگذاری هیچ خیابانی به نام شجریان قانونی نیست

عیسی فرهادی: شورا هیچ مصوبه قانونی برای اینکه خیابانی به اسم شجریان باشد، برای ما ارسال نکرده است بر همین اساس تا مصوبه‌ای نیاید و ما آن را تایید و اعلام نکنیم، اقدام در این زمینه قانونی نیست.

شهرداری خلاف قانون تابلو را نصب کرده و نامگذاری هیچ خیابانی به نام شجریان قانونی نیست. از سوی دیگر اگر تابلویی نصب شده باشد و کسی آن را تغییر دهد، باز هم اقدامی خلاف قانون انجام شده است. خلاف اول را شهرداری انجام داده و خلاف دوم را کسی که آن را کنده است، مرتکب شده است.