رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مقایسه افزایش حقوق کارگران با نرخ تورم و دلار

مقایسه افزایش حقوق کارگران با نرخ تورم و دلار مشاور نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس: از سال ۹۷ تا ۹۹ با اتخاذ تدبیر مناسب، همه چیز دست به دست هم داد تا سفره مردم خالی که نه، در واقع جمع شود!!

مقایسه افزایش حقوق کارگران با نرخ تورم و دلار

مشاور نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس:
از سال ۹۷ تا ۹۹ با اتخاذ تدبیر مناسب، همه چیز دست به دست هم داد تا سفره مردم خالی که نه، در واقع جمع شود!!