رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اجازه برگزاری هیچ برنامه یا مراسمی داده نخواهد شد

اجازه برگزاری هیچ برنامه یا مراسمی داده نخواهد شد رحمانی‌فضلی در نشست مشترک قرارگاه عملیاتی با دبیران کمیته‌های ستاد ملی مقابله با کرونا: هیچ مراسمی خارج از دستورالعمل طرح هوشمند مدیریت کرونا برگزار نمی‌شود. فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی کرونا: در هفته‌های گذشته با اوج گرفتن شمار مبتلایان، فشار مضاعفی بر کادر درمان وارد شد. […]

اجازه برگزاری هیچ برنامه یا مراسمی داده نخواهد شد

رحمانی‌فضلی در نشست مشترک قرارگاه عملیاتی با دبیران کمیته‌های ستاد ملی مقابله با کرونا: هیچ مراسمی خارج از دستورالعمل طرح هوشمند مدیریت کرونا برگزار نمی‌شود.

فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی کرونا: در هفته‌های گذشته با اوج گرفتن شمار مبتلایان، فشار مضاعفی بر کادر درمان وارد شد.

براساس دستورالعمل این طرح، درباره برنامه‌ها یا مراسم‌ها تصمیم‌گیری خواهد شد.