رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افراد گرفتار در ایستگاه شماره ۷ توچال کوهنورد نیستند

افراد گرفتار در ایستگاه شماره ۷ توچال کوهنورد نیستند رییس امداد و نجات فدراسیون کوهنوردی: افرادی که در توچال گرفتار شدند افراد عادی و اسکی باز بودند که از تله کابین استفاده می‌کردند و دربین آنان کوهنوردی نبود.

افراد گرفتار در ایستگاه شماره ۷ توچال کوهنورد نیستند

رییس امداد و نجات فدراسیون کوهنوردی:

افرادی که در توچال گرفتار شدند افراد عادی و اسکی باز بودند که از تله کابین استفاده می‌کردند و دربین آنان کوهنوردی نبود.