رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۴۹ بازداشتی در شوراهای تهران

۴۹ بازداشتی در شوراهای تهران با دستگیری‌های هفته گذشته در شرق و غرب استان تهران، تعداد بازداشتی‎های شهرداران و شوراهای شهر به ۴۹ نفر و تعداد کارمندان بازداشت‎شده شهرداری‌‎ها نیز به ۱۲۷ نفر رسید.

۴۹ بازداشتی در شوراهای تهران

با دستگیری‌های هفته گذشته در شرق و غرب استان تهران، تعداد بازداشتی‎های شهرداران و شوراهای شهر به ۴۹ نفر و تعداد کارمندان بازداشت‎شده شهرداری‌‎ها نیز به ۱۲۷ نفر رسید.