رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افساد فی الارض و اعدام برای گردانندگان سایتهای قمار

افساد فی الارض و اعدام برای گردانندگان سایتهای قمار حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس: در این طرح مجازات‌های ابتدایی تا شدید و متناسب با جرم برای این افراد متخلف در نظر گرفته شده و در صورتی که این تخلفات به صورت سازماندهی شده انجام شود و فرد چندین بار به خاطر این تخلف […]

افساد فی الارض و اعدام برای گردانندگان سایتهای قمار

حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس: در این طرح مجازات‌های ابتدایی تا شدید و متناسب با جرم برای این افراد متخلف در نظر گرفته شده و در صورتی که این تخلفات به صورت سازماندهی شده انجام شود و فرد چندین بار به خاطر این تخلف دستگیر شود و باز به کار خود ادامه دهد بر اساس ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مفسد فی‌الارض محسوب شده و به اعدام محکوم می‌شود /نورنیوز