رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جان باختن ۱۱۹ بیمار دیگر در شبانه روز گذشته

جان باختن ۱۱۹ بیمار دیگر در شبانه روز گذشته مجموع بیماران شناسایی شده کووید۱۹ در کشور از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر گذشت/ شناسایی ۵۵۰۰ بیمار جدید

جان باختن ۱۱۹ بیمار دیگر در شبانه روز گذشته

مجموع بیماران شناسایی شده کووید۱۹ در کشور از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر گذشت/ شناسایی ۵۵۰۰ بیمار جدید