رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تاریخ برگزاری نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران اعلام شد

تاریخ برگزاری نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران اعلام شد موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران: ‌نمایشگاه مجازی کتاب از اول تا ششم بهمن برگزار می‌شود. ضوابط حضور و شرایط ثبت نام ناشران همزمان با شروع ثبت‌نام در هفته جاری اعلام خواهد شد.

تاریخ برگزاری نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران اعلام شد

موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران:

‌نمایشگاه مجازی کتاب از اول تا ششم بهمن برگزار می‌شود.

ضوابط حضور و شرایط ثبت نام ناشران همزمان با شروع ثبت‌نام در هفته جاری اعلام خواهد شد.