رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آیین‌نامه اجرایی مصوبه هسته‌ای مجلس ابلاغ شد

آیین‌نامه اجرایی مصوبه هسته‌ای مجلس ابلاغ شد معاون اول رئیس جمهور آیین‌نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران را که برای رفع موثر تحریم‌ها و اجرای کامل برجام به تصویب هیئت دولت رسیده، برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.

آیین‌نامه اجرایی مصوبه هسته‌ای مجلس ابلاغ شد

معاون اول رئیس جمهور آیین‌نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران را که برای رفع موثر تحریم‌ها و اجرای کامل برجام به تصویب هیئت دولت رسیده، برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.