رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کیت تشخیص سریع کرونا با دقت بالا در شرف تولید

کیت تشخیص سریع کرونا با دقت بالا در شرف تولید رئیس هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته اعلام کرد که پنج میلیارد تومان تسهیلات به یک شرکت برای تولید کیت تشخیص سریع کرونا با دقت ۹۸ درصد پرداخت کرده که وضعیت آن دیروز نهایی شده و این محصول […]

کیت تشخیص سریع کرونا با دقت بالا در شرف تولید

رئیس هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته اعلام کرد که پنج میلیارد تومان تسهیلات به یک شرکت برای تولید کیت تشخیص سریع کرونا با دقت ۹۸ درصد پرداخت کرده که وضعیت آن دیروز نهایی شده و این محصول در شرف تولید است.