رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عضو شورای شهر تهران، استعفا کرد

عضو شورای شهر تهران، استعفا کرد منابع آگاه روز دوشنبه موضوع استعفای حجت نظری، از عضویت در شورای شهر تهران را تایید کردند. به گفته منابع آگاه، علت استعفای نظری، در آخرین ماه‌های پنجمین دوره شورای شهر تهران و مسئولیت او، به دلیل موانع و مشکلات موجود بر سر راه نمایندگان مردم در شورا بوده […]

عضو شورای شهر تهران، استعفا کرد

منابع آگاه روز دوشنبه موضوع استعفای حجت نظری، از عضویت در شورای شهر تهران را تایید کردند.

به گفته منابع آگاه، علت استعفای نظری، در آخرین ماه‌های پنجمین دوره شورای شهر تهران و مسئولیت او، به دلیل موانع و مشکلات موجود بر سر راه نمایندگان مردم در شورا بوده است./ ایرنا