رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر نیرو وارد بغداد شد

وزیر نیرو وارد بغداد شد اردکانیان وزیر نیرو پس از ورود به بغداد شد، مورد استقبال ماجد حنتوش همتای عراقی خود قرار گرفت. وزیر نیرو در سفر یک روزه خود به بغداد قرار است با نخست وزیر، وزیر بازرگانی و رئیس کل بانک مرکزی عراق دیدار کند. بررسی مشکلات برق عراق، بدهی های مالی در […]

وزیر نیرو وارد بغداد شد

اردکانیان وزیر نیرو پس از ورود به بغداد شد، مورد استقبال ماجد حنتوش همتای عراقی خود قرار گرفت.

وزیر نیرو در سفر یک روزه خود به بغداد قرار است با نخست وزیر، وزیر بازرگانی و رئیس کل بانک مرکزی عراق دیدار کند.

بررسی مشکلات برق عراق، بدهی های مالی در جریان صادرات گاز مایع ایران به عراق از جمله مسائل مورد بحث میان دو طرف خواهد بود.