رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حقوق سربازان در سال ۱۴۰۰ افزایش می‎یابد؟

حقوق سربازان در سال ۱۴۰۰ افزایش می‎یابد؟ امیرآبادی، عضو هیئت رئیسه مجلس: متاسفانه دولت در لایحه بودجه پیش‎بینی لازم برای افزایش حقوق سربازان را نداشته است. باید ببینیم کمیسیون تلفیق در این مورد چه کار خواهد کرد.

حقوق سربازان در سال ۱۴۰۰ افزایش می‎یابد؟

امیرآبادی، عضو هیئت رئیسه مجلس: متاسفانه دولت در لایحه بودجه پیش‎بینی لازم برای افزایش حقوق سربازان را نداشته است. باید ببینیم کمیسیون تلفیق در این مورد چه کار خواهد کرد.