رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تست سریع و رایگان کرونا در مراکز بهداشتی

تست سریع و رایگان کرونا در مراکز بهداشتی رییس انستیتو پاستور ایران: تست های آنتی ژن سریع در اوایل بیماری قدرت بیماریابی خوبی دارند و طبق پروتکل ها، در سیستم دولتی و در مراکز بهداشتی تابع وزارت بهداشت مورد استفاده قرار می گیرند و به صورت رایگان برای افرادی که شامل پروتکل ابلاغی هستند، انجام […]

تست سریع و رایگان کرونا در مراکز بهداشتی

رییس انستیتو پاستور ایران:
تست های آنتی ژن سریع در اوایل بیماری قدرت بیماریابی خوبی دارند و طبق پروتکل ها، در سیستم دولتی و در مراکز بهداشتی تابع وزارت بهداشت مورد استفاده قرار می گیرند و به صورت رایگان برای افرادی که شامل پروتکل ابلاغی هستند، انجام می شود.