رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اسلامی: گزارش نهایی سانحه هواپیمای اوکراینی در اختیار همه طرفها قرار گرفت

اسلامی: گزارش نهایی سانحه هواپیمای اوکراینی در اختیار همه طرفها قرار گرفت وزیر راه و شهرسازی : رسیدگی به سانحه هواپیمای اوکراینی انجام شده و گزارش نهایی در اختیار همه طرفها قرار گرفته و به زودی از سوی هواپیمایی کشوری اطلاع رسانی میشود .

اسلامی: گزارش نهایی سانحه هواپیمای اوکراینی در اختیار همه طرفها قرار گرفت

وزیر راه و شهرسازی : رسیدگی به سانحه هواپیمای اوکراینی انجام شده و گزارش نهایی در اختیار همه طرفها قرار گرفته و به زودی از سوی هواپیمایی کشوری اطلاع رسانی میشود .