رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سازمان انرژی اتمی مقدمات غنی‌سازی ۲۰ درصد را فراهم می‌کند

سازمان انرژی اتمی مقدمات غنی‌سازی ۲۰ درصد را فراهم می‌کند رئیس دفتر رئیس‌جمهور: قرار است سازمان انرژی اتمی براساس دستورالعملی که ابلاغ شده است، مقدمات غنی سازی ۲۰ درصد را فراهم کند. بعد از فراهم شدن مقدمات کار، در طول یکسال باید ۱۲۰ کیلوگرم غنی سازی ۲۰ درصد انجام شود. مطمئن هستیم ظرف یکسال این […]

سازمان انرژی اتمی مقدمات غنی‌سازی ۲۰ درصد را فراهم می‌کند

رئیس دفتر رئیس‌جمهور: قرار است سازمان انرژی اتمی براساس دستورالعملی که ابلاغ شده است، مقدمات غنی سازی ۲۰ درصد را فراهم کند.

بعد از فراهم شدن مقدمات کار، در طول یکسال باید ۱۲۰ کیلوگرم غنی سازی ۲۰ درصد انجام شود. مطمئن هستیم ظرف یکسال این کار انجام خواهد شد.