رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اعلام تکمیل ظرفیت جدید برای پذیرش بدون آزمون کاردانی‌ها

اعلام تکمیل ظرفیت جدید برای پذیرش بدون آزمون کاردانی‌ها ثبت نام و انتخاب رشته برای شرکت در مرحله پذیرش دانشجو براساس سوابق تحصیلی (معدل دیپلم) کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی از ۱۴ دی آغاز می شود و تا روز چهارشنبه ۱۷ دی ۹۹ ادامه دارد.

اعلام تکمیل ظرفیت جدید برای پذیرش بدون آزمون کاردانی‌ها

ثبت نام و انتخاب رشته برای شرکت در مرحله پذیرش دانشجو براساس سوابق تحصیلی (معدل دیپلم) کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی از ۱۴ دی آغاز می شود و تا روز چهارشنبه ۱۷ دی ۹۹ ادامه دارد.