رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری

معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری تسهیلات ازدواج فرزندان بازنشستگان این صندوق به مبلغ ۲۵ میلیون تومان برای ۹۵۰ نفر از واجدین شرایط تا عصر امروز (چهارشنبه ۱۰ دی ۹۹) به حساب این عزیزان واریز خواهد شد. اقساط این تسهیلات ۶۰ ماهه است.

معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری

تسهیلات ازدواج فرزندان بازنشستگان این صندوق به مبلغ ۲۵ میلیون تومان برای ۹۵۰ نفر از واجدین شرایط تا عصر امروز (چهارشنبه ۱۰ دی ۹۹) به حساب این عزیزان واریز خواهد شد.

اقساط این تسهیلات ۶۰ ماهه است.