رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بازی های آسیایی ساحلی برای دومین بار به تعویق افتاد

بازی های آسیایی ساحلی برای دومین بار به تعویق افتاد بازی‌های آسیایی ساحلی سانیا ۲۰۲۰ به دلیل پاندمی کرونا و آغاز موج جدیدی از جهش این ویروس در بسیاری از کشورها برای دومین بار معلق گردید.

بازی های آسیایی ساحلی برای دومین بار به تعویق افتاد

بازی‌های آسیایی ساحلی سانیا ۲۰۲۰ به دلیل پاندمی کرونا و آغاز موج جدیدی از جهش این ویروس در بسیاری از کشورها برای دومین بار معلق گردید.