رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ایران در ردیف ۱۰ کشور تولید کننده واکسن کرونا قرار گرفت

ایران در ردیف ۱۰ کشور تولید کننده واکسن کرونا قرار گرفت سیدمحسن دهنوی، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی ایران به اهمیت دستاوردهای تولید واکسن بومی کرونا توسط جوانان متخصص ایرانی اشاره کرد و گفت: با تولید این واکسن، ایران در ردیف ۱۰ کشور تولید کننده واکسن کرونا قرار گرفت.

ایران در ردیف ۱۰ کشور تولید کننده واکسن کرونا قرار گرفت

سیدمحسن دهنوی، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی ایران به اهمیت دستاوردهای تولید واکسن بومی کرونا توسط جوانان متخصص ایرانی اشاره کرد و گفت: با تولید این واکسن، ایران در ردیف ۱۰ کشور تولید کننده واکسن کرونا قرار گرفت.